Pravni pogoji uporabe

Zadnjič spremenjeno: 5. marec 2015

To spletno mesto ("Spletno mesto") vam je na voljo v skladu s temi "Pogoji uporabe" ter pripadajočimi spremembami in dopolnili (v nadaljevanju: "Sporazum"), ki jih lahko občasno objavi Johnson & Johnson d.o.o. ali katera od podružnic (v nadaljevanju: "Lastnik spletnega mesta", "mi"). To Spletno mesto si prizadeva za varstvo zasebnosti, zato vas želimo seznaniti z načinom uporabe tega Spletnega mesta, ter z načinom zbiranja, uporabe in razkritja podatkov. Vaša uporaba tega Spletnega mesta ali drugih storitev oziroma vsebin, ki so na voljo prek tega Spletnega mesta [ali mobilne programske opreme], bo štela kot vaše soglasje, da vas pravno zavezujejo pogoji poslovanja Sporazuma, ki bodo izvršljivi v enaki meri, kot če bi Sporazum podpisali. Če niste pripravljeni sprejeti pogojev poslovanja Sporazuma, vas prosimo, da ne obiskujete oziroma uporabljate Spletnega mesta ali pošiljate oziroma objavljate gradiv na njem.

Ta Sporazum je zasnovan z namenom, da vas seznani z načinom zbiranja, uporabo in razkritjem podatkov, vsebin in gradiv, ki jih posredujete preko naših spletih strani ali aplikacij. Prosimo vas, da si pred uporabo spletnih strani in aplikacij oziroma pred posredovanjem svojih podatkov skrbno preberete ta Sporazum. Johnson & Johnson varuje in hrani vaše osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

Komu je Spletno mesto namenjeno

To Spletno mesto je namenjeno in prilagojeno prebivalcem Slovenije. Spletno mesto ni namenjeno osebam, mlajšim od 18 let. Upoštevajoč slednje naprošamo, da ti posamezniki ne posredujejo osebnih podatkov s pomočjo Spletnega mesta. Naše aplikacije in spletne strani niso namenjene otrokom, mlajšim od 18 let. Na naši spletni strani ne bomo zavestno zbirali osebnih podatkov obiskovalcev mlajših od 18 let. Podatek o datumu rojstva se uporablja zgolj z namenom zagotavljanja zaščite otrok, mlajših od 18 let ter nudenju ustreznih storitev v skladu s starostjo. 

Izjava o omejitvi odgovornosti za informacije

VSE INFORMACIJE NA SPLETNEM MESTU, VKLJUČNO S KAKRŠNIMI KOLI NASVETI IN PRIPOROČILI, SO PODANE ZGOLJ V SPLOŠNE IZOBRAŽEVALNE IN INFORMATIVNE NAMENE IN NIMAJO NOBENIH PRAVNIH POSLEDIC OZIROMA NA NJIHOVI PODLAGI NE MOREJO NASTATI NIKAKRŠNE OBVEZNOSTI ALI PRAVICE, NITI JIH NI MOGOČE UPORABITI V POSTOPKU UVELJAVLJANJA ALI DOKAZOVANJA MOREBITNIH PRAVIC ALI ZAHTEVKOV. INFORMACIJE NIKAKOR NISO NAMENJENE ZA UPORABO KOT OZIROMA NAMESTO MEDICINSKIH OZIROMA ZDRAVSTVENIH NASVETOV ALI ZA UPORABO PRI ZDRAVNIŠKIH DIAGNOZAH IN ZDRAVLJENJU KAKRŠNIH KOLI TEŽAV. PRAV TAKO NISO NADOMESTILO STROKOVNIM NASVETOM IN STORITVAM USPOSOBLJENEGA ZDRAVSTVENEGA OSEBJA, KI POZNA PODROBNOSTI VAŠEGA PRIMERA. GLEDE ZDRAVSTVENIH TEŽAV, KAKOR TUDI PREDZAČETKOM KAKRŠNEGA KOLI NOVEGA ZDRAVLJENJA, SE VEDNO POSVETUJTE S SVOJIM ZDRAVNIKOM ALI DRUGIM USPOSOBLJENIM ZDRAVSTVENIM DELAVCEM. ZA VAŠO UPORABO SPLETNEGA MESTA VELJAJO TUDI VSE DRUGE IZJAVE O OMEJITVI ODGOVORNOSTI IN OPOZORILA, KI SE LAHKO NAHAJAJO NA SPLETNEM MESTU.

UPORABA SPLETNE STRANI JE NA LASTNO ODGOVORNOST. DRUŽBA Johnson & Johnson d.o.o.  IN/ALI KATERAKOLI DRUGA FIZIČNA IN/ALI PRAVNA OSEBA, KI JE ALI BO SODELOVALA PRI NASTANKU ALI NADRADNJAH SPLETNEGA MESTA IN GRADIVIH NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNE KOLI POSLEDICE, KI NEPOSREDNO ALI POSREDNO IZHAJAJO IZ UKREPANJA ALI NEUKREPANJA, ZA KATERO STE SE ODLOČILI NA PODLAGI INFORMACIJ, STORITEV ALI DRUGIH GRADIV NA SPLETNEM MESTU IN/ALI ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ UPORABE GRADIV NA SPLETNEM MESTU ALI ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI POMANJKLJIVOSTI V NJEGOVI VSEBINI. PRIZADEVAMO SI, DA BI BILE INFORMACIJE NA SPLETNEM MESTU TOČNE, POPOLNE IN AŽURNE, VENDAR NE DAJEMO ZAGOTOVIL IN NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI POŠKODBO ALI IZGUBO, POVEZANO S TOČNOSTJO, POPOLNOSTJO ALI AŽURNOSTJO INFORMACIJ NA SPLETNEM MESTU.

Lastništvo

Zavedate se, da vam je Spletno mesto na voljo izključno za osebno, nekomercialno uporabo. Strinjate se, da je Spletno mesto last Lastnika Spletnega mesta, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine na njem, in da ga nimate pravice uporabljati na načine, ki niso predpisani v teh Pogojih uporabe. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo lahko utrpeli kot posledico uporabe Spletnega mesta v poslovne namene oziroma druge namene, ki niso predpisani v teh Pogojih uporabe. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji zavrnemo oziroma prekinemo dostop do Spletnega mesta. Spletno mesto je na voljo brezplačno in na podlagi tega nismo obvezani, da zagotavljamo kakršno koli vzdrževanje ali podporne storitve v povezavi z njim, kot tudi ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli izgubo ali poškodbo, ki jo lahko utrpite kot posledico odsotnosti vzdrževanja ali posodabljanja Spletnega mesta.

Spletnega mesta ne smete kopirati, spreminjati ali ponovno uporabiti, kot tudi ne pripadajočih posodobitev ali drugih delov, vključno z vgrajeno programsko opremo.

To Spletno mesto lahko uporabljate le v zakonite namene in v skladu s tem Sporazumom. Podeljena vam je neizključna, neprenosljiva, preklicljiva, omejena pravica, da si ogledate, natisnete in delite vsebine, pridobljene na Spletnem mestu, vendar le za vaše osebne in nekomercialne namene, pod pogojem, da ne odstranite oziroma zakrijete obvestila o avtorskih pravicah ali drugih obvestil, ki so prikazana na vsebini. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Lastnika Spletnega mesta ni dovoljeno kopirati, ponatisniti, spreminjati, prikazovati, izvajati, prevajati, deliti, prilagoditi, predvajati, posredovati javnosti prek telekomunikacij, razpošiljati ali prodajati vsebin, pridobljenih na Spletnem mestu, na kakršen koli način, za kakršno koli komercialno uporabo, ali jih predati kakršnemu koli komercialnemu viru, vključno z drugimi spletnimi mesti.

Poleg tega se strinjate, da ne boste: (i) uporabljali tega Spletnega mesta na način, ki bi lahko onemogočil, preobremenil, poškodoval ali oviral Spletno mesto oziroma motil drugo uporabo Spletnega mesta, vključno s sposobnostjo drugih uporabnikov, da v realnem času izvajajo dejavnosti na Spletnem mestu; (ii) uporabljali kakršnih koli robotov, pajkov ali drugih samodejnih sredstev, procesov ali načinov za dostopanje do tega Spletnega mesta v kakršne koli namene, vključno s pridobivanjem informacij, rudarjenjem podatkov, spremljanjem in kopiranjem gradiv na Spletnem mestu; (iii) s pomočjo ročne obdelave spremljali ali kopirali vsebin tega Spletnega mesta ali bili udeleženi pri kakršnem koli nepooblaščenem namenu uporabe brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja Lastnika Spletnega mesta; (iv) na druge načine uporabljali kakršnih koli pripomočkov, programske opreme ali postopkov, ki motijo ustrezno delovanje tega Spletnega mesta; ali (v) na druge načine poskušali motiti pravilno delovanje tega Spletnega mesta.

Pridržujemo si vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene.

Zasebnost in soglasje za uporabo podatkov

Informacije, ki jih pridobimo skozi vašo uporabo Spletnega mesta, bodisi prek postopka registracije bodisi drugače, so predmet naše Politike zasebnosti. Naša Politika zasebnosti ureja naše zbiranje in uporabo podatkov, ki nam jih posredujete, vključno z vašimi pravicami glede teh informacij. Šteje se, da ste s tem, ko posredujete osebne podatke ali uporabljate Spletno mesto,seznanjeni tudi s Politiko zasebnosti in pristajate na pogoje tudi  Politike zasebnosti.

Elektronske komunikacije

Informacije, ki so podane na Spletnem mestu, predstavljajo elektronsko komunikacijo. Ko z nami komunicirate prek Spletnega mesta ali prek drugih oblik elektronskih medijev, kot je elektronska pošta, z nami komunicirate elektronsko. Strinjate se, da lahko komuniciramo elektronsko, kar je predmet lokalnih zakonov o varovanju zasebnosti, in da je takšna komunikacija, kot tudi obvestila, razkritja, dogovori in ostala komunikacija, ki vam jo pošljemo elektronsko, enakovredna pisni komunikaciji in ima enako veljavo in učinek, kot če bi bila v pisni obliki in podpisana s strani pošiljatelja komunikacije.

Prispevki uporabnikov

Znotraj Spletnega mesta smo ustvarili, ali morda še bomo ustvarili, določene predele, kot so oglasne deske in klepetalnice, kjer lahko člani pošljejo in delijo z drugimi člani svoja razmišljanja, komentarje, mnenja o izdelkih, slike, videe in podobno (skupaj, "Forumi"). Ti Forumi so lahko na voljo samo registriranim uporabnikom Spletnega mesta. Vzpostavili smo nekaj osnovnih pravil, ki jih morajo upoštevati vsi uporabniki Spletnega mesta, da bi zagotovili, da so besedila, slike, programi, glasba, zvočni zapisi, fotografije, videi, sporočila, objave, podatki, informacije ali druga gradiva, ki jih objavljajo uporabniki (skupno, "Uporabniške vsebine") koristni za celotno skupnost.

Poleg tega Forum znotraj Spletnega mesta lahko omogoča uporabnikom, da zastavljajo vprašanja, na katera odgovarjajo naši strokovnjaki. Kadar je to primerno, te strokovnjake plačamo mi, da odgovarjajo na vprašanja članov, vendar so mnenja, ki jih izrazijo, njihova lastna. Dostop do strokovnjakov in njihovih napotkov na forumu omogočamo zgolj kot storitev obveščanja in izobraževanja za člane spletnega mesta. Informacije pridobljene na Forumu so namenjene splošnemu informiranju in nikakor niso namenjene za uporabo kot oziroma namesto medicinskih oziroma zdravstvenih nasvetov ali za uporabo pri zdravniških diagnozah in zdravljenju kakršnih koli težav. Prav tako niso namenjene kot nadomestilo strokovnim nasvetom in storitvam usposobljenega zdravstvenega  delavca, ki pozna podrobnosti vašega primera. V kolikor menite, da potrebujete strokovno pomoč oziroma glede vseh zdravstvenih težav, se obrnite na in se posvetujte z osebnim zdravnikom oziroma drugim usposobljenim zdravstvenim delavcem. Prav tako opozarjamo, da se lahko vsebine na Forumu dnevno spreminjajo in so lahko nekatere vsebine zastarele.

Naša politika glede tega Spletnega mesta je, da pregledamo Uporabniške vsebine, kjer je to mogoče, bodisi pred bodisi po objavi Uporabniških vsebin. Predhodno moderiranje pomeni, da Uporabniške vsebine ne bodo objavljene na Forumu in ostali člani Spletnega mesta ne morejo do njih dostopati ali si jih ogledati, dokler jih nismo pregledali in ugotovili, da so Uporabniške vsebine primerne za objavo na Forumu. Postopek prav tako pomeni, da Uporabniške vsebine, poslane v objavo, ne bodo objavljene v realnem času ali sploh ne bodo objavljene, če ugotovimo, da niso primerne za Spletno mesto. Naknadno moderiranje pomeni, da bomo Uporabniške vsebine pregledali, ko bodo že objavljene na Spletnem mestu. Naknadno moderirane Uporabniške vsebine, za katere bo Lastnik Spletnega mesta ugotovil, da niso v skladu s temi Pogoji ali so drugače neprimerne za Spletno mesto, bodo odstranjene s Spletnega mesta brez vednosti Uporabnika.

Uporabniške vsebine morajo biti primerne za Forum. Brez izključevanja drugih razlogov, zaradi katerih lahko zavrnemo Uporabniške vsebine, lahko zavrnemo, uredimo ali odstranimo kakršne koli Uporabniške vsebine, ki niso v skladu s podanimi Smernicami skupnosti, ki jih morate prebrati pred objavljanjem Uporabniških vsebin na Spletnem mestu.

Če boste kot Uporabnik prispevali svojo vsebino z objavo te vsebine jamčite, da je ta vsebina vaše avtorsko delo oziroma da ste izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in drugih sorodnih pravic na vsebini. Lastnik Spletne strani se lahko odloči, da vsebine ne objavi v kolikor dvomi, da je vsebina avtorsko delo pošiljatelja. V kolikor boste pošiljali vsebino, ki ne ustreza pogojem iz tega odstavka, boste odgovarjali za kakršnokoli škodo, ki bi nastala Lastniku Spletnega mesta ali kateri koli tretji osebi. S pošiljanjem Uporabniških vsebin v objavo na Forumu prav tako (1) potrjujete, da ste upravičeni do objavljanja ali prenašanja Uporabniških vsebin; (2) soglašate, da ste izključno odgovorni za vse Uporabniške vsebine, ki jih pošljete v objavo; in (3) dodeljujete Lastniku Spletnega mesta ter pridruženim subjektom nepreklicno, svetovno, neizključno, trajno, v celoti primerno za podlicence,  prenosljivo materialno avtorsko pravico oz. sorodne pravice za vse poslane vsebine, pri čemer uporabnik ni upravičen do kakršnekoli odmenein neomejeno dovoljenje za uporabo vaših Uporabniških vsebin na kakršen koli način na Spletnem mestu in drugih Spletnih mestih, ki so v lasti ali upravljanju Lastnika Spletnega mesta ali njegovih povezanih oseb in podružnic (kot tudi na straneh družbenih medijev, povezanih z Lastnikom Spletnega mesta ali z njim povezanih oseb ali njegovih podružnic).

Prosto lahko uporabljamo kakršne koli ideje, zasnove, znanje ali tehnike, ki so zajete v Uporabniških vsebinah ali izpeljane iz njih, v kakršne koli namene, vključno z razvojem, izdelavo in trženjem izdelkov, kopiranjem,  predelavo/spreminjanjem vsebine,  .....  Zato vas prosimo, da nam ne pošiljate idej, predlogov ali gradiv, za katere želite, da ostanejo tajni, oziroma za njih pričakujete nadomestilo. Iz naslova uporabe ali neuporabe Uporabniških vsebin zoper nas ne morete uveljavljati nobenega odškodninskega zahtevka. Ob pošiljanju Uporabniških vsebin se zavedate, da imamo pravico, vendar ne obveznosti, da uporabimo z vaše strani posredovane podatke, t.j. da prikažemo in objavimo vaše ime, fotografijo, podobo, glas, dejavnost, biografske informacije in/ali izjave trajno in po vsem svetu na Spletnem mestu ter pridruženih ali nasledstvenih Spletnih mestih oziroma kanalih družbenih medijev, ki so v lasti ali upravljanju nas ali naših podružnic. Če uporabimo katero koli od teh pravic, se zavedate in soglašate, da ne boste zahtevali nobene protivrednosti, plačila, obvestila ali dobropisa, kot tudi ne boste imeli možnosti vplivati na to, kako jih Lastnik Spletnega mesta uporabi. Lastnik bo upošteval Politiko zasebnosti. Vezano na nalaganje svojih vsebin se kot Uporabnik obvezujete, da le-teh ne boste objavljali z namenom promocije protiustavnih, nezakonitih ali nemoralnih vsebin in/ali dejavnosti,  ter da zapisov ne boste izrabljali v komercialne ali kakršnekoli druge namene, ki so v nasprotju z namenom Spletnega mesta, da pri komuniciranju na Forumu ne boste uporabljali žaljivega ali ponižujočega načina komuniciranja ter da ne boste zlorabljali avtorskih pravic  ali osebnih podatkov drugih uporabnikov.

Zavedate se, da Forumi vsebujejo tudi mnenja in poglede drugih uporabnikov. Zavedate se, da nismo odgovorni za točnost kakršnih koli Uporabniških vsebin na Spletnem mestu. Razumete in soglašate, da so vse Uporabniške vsebine in njihova pravilnost in ažurnost izključna odgovornost osebe, ki je Vsebine objavila. Razumete in soglašate, da boste ovrednotili in sprejeli vsakršno tveganje, povezano z uporabo kakršnih koli Uporabniških vsebin, vključno z zanašanjem na točnost, popolnost ali uporabnost takšnih Uporabniških vsebin.

Pridržujemo si pravico, da kadar koli začasno ali trajno onemogočimo vaše pošiljanje Uporabniških vsebin in/ali vaše dostopanje do Uporabniških vsebin, z obvestilom ali brez in po naši lastni presoji. Soglašate, da ne bomo odgovarjali vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli odložitev ali prekinitev sprejemanja Uporabniških vsebin in da iz tega naslova do Lastnika Spletnega mesta ne boste uveljavljali nobenih zahtevkov.

Pomnite, da se vse Uporabniške vsebine, ki jih pošljete na Spletno mesto s pomočjo mobilne naprave, shranijo na tej mobilni napravi. Zaščita in varnost vaše mobilne naprave ter informacij in gradiv, ki jih vsebuje, kot tudi gesel, ki jih uporabljate na mobilni napravi in za dostopanje do Spletnega mesta, sta izključno vaša odgovornost.

Shranjevanje Uporabniških vsebin

Določimo lahko največjo dovoljeno količino shranjenih Uporabniških vsebin na Spletnem mestu. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo lahko utrpite kot posledico brisanja ali zavrnjenega shranjevanja vsakršnih sporočil, komunikacij ali drugih Uporabniških vsebin, ki je povezano z vzdrževanjem največje dovoljene količine shranjenih podatkov.

Dodatni pogoji

Določene funkcionalnosti in vsebine na Spletnem mestu so lahko podvržene dodatnim pogojem, denimo ponudbe, nagradne igre, tekmovanja, natečaji in žrebanja. S sodelovanjem v kakršni koli aktivnosti na Spletnem mestu, denimo v nagradni igri, tekmovanju, natečaju ali žrebanju z Uradnimi pravili, poleg teh Pogojev uporabe sprejemate tudi dodatne pogoje.

Izjava o omejitvi odgovornosti glede jamstev, povezanih z uporabo Spletnega mesta

SPLETNO MESTO JE NA VOLJO PO NAČELU "KOT JE" IN "KOT JE NA VOLJO". V KOLIKOR NI V TEH POGOJIH IZRECNO NAVEDENO DRUGAČE, LASTNIK SPLETNEGA MESTA V NAJVEČJI MERI, KI JE DOPUSTNA V OKVIRU VELJAVNE ZAKONODAJE, IZRECNO NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNOKOLI OBLIKO JAMČEVANJA, TAKO IZRECNO, PRAVNO KOT DOMNEVANO, VKLJUČUJOČ, IN BREZ OMEJEVANJA NA, KAKRŠNA KOLI JAMSTVA PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITEV.

LASTNIK SPLETEGA MESTA NE DAJE NIKAKRŠNEGA JAMSTVA, DA BO SPLETNO MESTO IZPOLNILO VAŠA PRIČAKOVANJA; ALI DA BO DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA NEPREKINJEN, TAKOJŠEN, VAREN ALI BREZ NAPAK; ALI DA BODO MOREBITNE OKVARE ODPRAVLJENE. LASTNIK SPLETNEGA MESTA NE DAJE NIKAKRŠNEGA JAMSTVA GLEDE REZULTATOV, KI LAHKO NASTANEJO ZARADI UPORABE SPLETNEGA MESTA, ALI GLEDE TOČNOSTI, KAKOVOSTI ALI ZANESLJIVOSTI KAKRŠNIH KOLI INFORMACIJ, KI SO NA VOLJO NA SPLETNEM MESTU.

RAZUMETE IN SOGLAŠATE, DA KAKRŠNA KOLI GRADIVA IN/ALI PODATKE, KI JIH PRENESETE ALI DRUGAČE PRIDOBITE S SPLETNEGA MESTA, UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVGORNOST IN DA BOSTE IZKLJUČNO ODGOVORNI ZA VSAKRŠNO POŠKODBO SVOJEGA RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA OZIROMA IZGUBO PODATKOV, KI BI NASTALA ZARADI PRENOSA TAKŠNIH GRADIV IN/ALI PODATKOV.

NOBEN NASVET ALI INFORMACIJA, BODISI V USTNI BODISI V PISNI OBLIKI, KI GA PRIDOBITE OD LASTNIKA SPLETNEGA MESTA ALI NA SPLETNEM MESTU, NE BO PREDSTAVLJAL NOBENEGA JAMSTVA, KI NI IZRECNO DOLOČENO V TEH POGOJIH.

Omejitev odgovornosti

IZRECNO RAZUMETE IN SOGLAŠATE, DA POD NOBENIMI POGOJI LASTNIK SPLETNEGA MESTA, NJEGOVE POVEZANE OSEBE IN PODRUŽNICE TER NOBEDEN OD NJIHOVIH DIREKTORJEV, FUNKCIONARJEV, ZAPOSLENIH, AGENTOV, NAMESTNIKOV ALI DRUGIH ZASTOPNIKOV NE BO ODGOVOREN ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, IZREDNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, VKLJUČUJOČ, IN BREZ OMEJEVANJA NA, VSAKRŠNO IZGUBO UPORABE, IZPAD DOHODKA, PRIHRANKOV ALI DOBIČKOV, IZGUBO PODATKOV, IZGUBO DOBREGA IMENA, STROŠKE NABAVE NADOMESTNIH STORITEV ALI DRUGO POSREDNO, IZREDNO, NAKLJUČNO OZIROMA POSLEDIČNO ŠKODO NE GLEDE NA TO, KAKO JE NASTALA, IN NA PODLAGI KATERE KOLI TEORIJE ODGOVORNOSTI, TAKO IZ NASLOVA KRŠITEV POGODBE KOT POVZROČITVE ŠKODE (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO IN OBJEKTIVNO ODGOVORNOSTJO) ALI DRUGAČE NASTALE ZARADI (1) UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETNEGA MESTA; (2) STROŠKOV NABAVE NADOMESTNIH STORITEV, PREDMETOV ALI SPLETNIH MEST; (3) NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA DO ALI SPREMINJANJA VAŠIH PRENOSOV OZIROMA PODATKOV (VKLJUČNO Z OSEBNIMI PODATKI); (4) IZJAV ALI RAVNANJA KATERE KOLI TRETJE OSEBE NA SPLETNEM MESTU; ALI (5) KAKRŠNE KOLI DRUGE ZADEVE, POVEZANE S SPLETNIM MESTOM. TE OMEJITVE SE UPORABIJO NE GLEDE NA TO, ALI JE BIL LASTNIK SPLETNEGA MESTA SEZNANJEN Z MOŽNOSTJO NASTANKA TOVRSTNE ŠKODE ALI NE, KOT TUDI V PRIMERU NEUČINKOVITOSTI OSNOVNEGA NAMENA PRAVNIH SREDSTEV. TA IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI SE UPORABI DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

Obvestila o zaščitenih trgovskih znamkah

Trgovske in blagovne znamke na tem Spletnem mestu so last Lastnika Spletne strani, njegovih povezanih oseb, podružnic ali tretjih oseb. Brez predhodnega pisnega soglasja Lastnika Spletnega mesta ne smete uporabljati ali prikazovati nobenih trgovskih ali storitvenih znamk, ki so last Lastnika Spletnega mesta. Brez soglasja njihovih lastnikov ne smete uporabljati ali prikazovati nobenih drugih trgovskih ali storitvenih znamk, prikazanih na tem Spletnem mestu. Za znake na Spletnem mestu, ki niso registrirani kot znamke velja splošna zaščita po pravilih avtorskega prava.

Spremembe ali začasna izključitev Spletnega mesta

Spletno mesto bo praviloma na voljo 24 h vse dni v letu. Potrudili se bomo, da bo Spletno mesto na voljo, vendar pa se lahko po potrebi občasno brez obvestila prekini, omeji, spremeni ali ustavi, bodisi začasno bodisi trajno, prikazovanje Spletnega mesta ali njegovih delov. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgubo, ki jo lahko utrpite kot posledico takšnih ukrepov.

Ukinitev

Kadar koli lahko brez predhodnega obvestila ukinemo vašo uporabo ali dostop do Spletnega mesta in delno ali v celoti izbrišemo vaše Uporabniške vsebine, če imamo za to dober razlog, kar vključuje kakršno koli kršitev teh Pogojev uporabe in Smernic skupnosti z vaše strani. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo lahko utrpite kot posledico ukinitve vaše uporabe Spletnega mesta pod temi pogoji. V primeru kakršne koli ukinitve morate prenehati uporabljati Spletno mesto, pri čemer soglašate, da določila Sporazuma glede Lastništva, Obvestil o zaščitenih trgovskih znamkah, Povrnitve škode, Izjav o omejitvi odgovornosti ali Jamstev, Omejitve odgovornosti ter Veljavne zakonodaje veljajo tudi po tovrstni ukinitvi.

Povezave do strani tretjih oseb

To Spletno mesto lahko vsebuje povezave do ali se sklicuje na spletne strani tretjih oseb. Nobena informacija, gradivo ali vsebina katere koli tretje osebe, ki se nanaša na, sklicuje na, je vključena v ali predstavlja povezavo od ali do tega Spletnega mesta, ne izraža ali pomeni naše podpore kakršnim koli izdelkom, storitvam ali informacijam tretjih oseb. Vsakršne informacije, podatki, mnenja, priporočila, izdelki ali storitve, ki jih tretje osebe ponujajo prek povezav do drugih spletnih strani ali so drugače na voljo na njihovih spletnih straneh, pripadajo zgolj tem tretjim osebam in ne Lastniku Spletnega mesta zato zanje Lastnik Spletnega mesta ne more prevzeti nobene odgovornosti. Vaša uporaba spletnih strani tretjih oseb je predmet pogojev uporabe in politik zasebnosti teh spletnih strani.

Povrnitev škode

Soglašate, da boste povrnili škodo in odvezali odgovornosti Lastnika Spletnega mesta in njegovih povezanih oseb,  podružnice ter njihove pripadajoče direktorje, funkcionarje, zaposlene, agente ali druge zastopnike od in proti vsem zahtevkom, odgovornostim, škodi in stroškom, vključujoč, in brez omejevanja na, vse pravdne stroške, ki nastanejo zaradi ali v povezavi z (a) vašo kršitvijo teh Pogojev uporabe; (b) vašo uporabo tega Spletnega mesta, vključujoč, in brez omejevanja na, vaš prenos ali posredovanje informacij oziroma gradiv na to Spletno mesto; in (c) kakršno koli navedbo ali obtožbo, da vaše Uporabniške vsebine posegajo v pravice intelektualne lastnine oziroma druge lastninske pravice ali pravice do zasebnosti katere koli tretje osebe. Prav tako boste Lastniku Spletnega mesta ali drugi oškodovani osebi poravnali kakršnokoli škodo, ki bi ji nastala.

Spremembe teh Pogojev

Občasno lahko spremenimo Pogoje uporabe po lastni presoji na način, da te Pogoje uporabe posodobimo na tem Spletnem mestu in navedemo datum začetka veljave nove različice Pogojev uporabe. Datum pri vrhu teh Pogojev uporabe, označen z "Zadnjič spremenjeno", kaže, kdaj so bile narejene zadnje spremembe. Vaša nadaljnja uporaba Spletnega mesta po objavi nove različice Pogojev uporabe predstavlja vaše sprejetje tovrstnih sprememb. Zato je priporočljivo, da ob vsakem obisku tega Spletnega mesta preverite, če je bila morda objavljena nova različica Sporazuma in se seznanite z njegovo vsebino.

Kontaktne informacije

Z morebitnimi vprašanji ali pomisleki glede teh Pogojev uporabe ali Spletnega mesta se lahko obrnete na nas, kot je navedeno v Politiki zasebnosti ali razdelku "Stopite v stik z nami" na tem Spletnem mestu.

Neveljavnost posameznih določil Sporazuma

Če se izkaže, da je kakršen koli del oziroma določilo teh Pogojev uporabe protipraven, ničen, neveljaven ali neizvršljiv, bo ta del razumljen kot ločen od teh Pogojev uporabe in ne bo vplival na veljavnost in izvršljivost preostalih določil.

Veljavnost v primeru ukinitve pravice do uporabe

Vsi Razdelki bodo ostali v veljavi kljub ukinitvi pravice do uporabe Spletnega mesta.

Veljavna zakonodaja in pristojnost

Informacije na Spletnem mestu so namenjene zgolj uporabi s strani prebivalcev Republike Slovenije. Druge države imajo lahko zakone, zakonske predpise ali medicinske postopke, ki se razlikujejo od teh v Republiki Sloveniji. Sporazum in reševanje kakršnih koli sporov, povezanih s Sporazumom, Spletnim mestom ali predmeti, ki jih kupite prek Spletnega mesta, ter kakršne koli nepogodbene obveznosti, ki nastanejo zaradi ali v povezavi s temi Pogoji uporabe, se bodo urejali in razlagali v skladu z zakoni Republike Slovenije, brez uveljavljanja načel kolizijskih sporov. Kakršen koli pravni spor ali postopek med Lastnikom Spletnega mesta in vami, povezan s Sporazumom, se bo reševal izključno na sodišču ustrezne pristojnosti s sedežem v Republike Slovenije,  pri čemer soglašate, da upoštevate osebno in izključno pristojnost takšnega sodišča.